Zelfs milde neveneffecten zijn een probleem omdat de patiënt de medicatie jaren, soms zelfs levenslang moet nemen. De geneesmiddelen moeten ook te combineren zijn met eventuele andere medicatie. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren veel geneesmiddelen bijgekomen, waardoor er voor de meesten een geschikt medicijn te vinden. Stukje hersenweefsel wegnemen, als patiënten twee jaar aanvalsvrij zijn, proberen we soms de medicatie af te bouwen en uiteindelijk stop te zetten, zeker als de medische beeldvorming en het eeg (elektro-encefalogram) normaal zijn. Maar je moet elk dossier apart bekijken en telkens inschatten hoe groot het herhalingsrisico. Gemiddeld is er na twee jaar zonder aanval een kans van 60 tot 70 dat de patiënt zonder medicatie aanvalsvrij blijft.

dat er wel eens neveneffecten opduiken, zoals een belangrijke gewichtstoename, slaperigheid, depressie, haaruitval of prikkelbaarheid. Het is soms lang zoeken naar een medicijn of een combinatie van medicijnen die de patiënt goed verdraagt, zegt uza-neuroloog prof.

Een uitzondering is een status epilepticus. Dat is een aanval die urenlang kan duren en soms blijvende sporen nalaat in de hersenen. Een dergelijke aanval, die uitzonderlijk zelfs fataal is, moet zo snel mogelijk met medicatie worden gestopt en is dan ook een spoedgeval. Nogal wat mensen hebben maar én keer een epileptische aanval. Pas vanaf de tweede aanval is de kans op herhaling groot en wordt er van epilepsie gesproken. Naar oorzaak zijn er twee grote groepen, zegt uza-neurologe. Om te beginnen radiocarpalarthrose is er verworven epilepsie, die wordt veroorzaakt door een letsel. Dat letsel kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een hersenbloeding, een operatie, een ongeval, een tumor of een infectie. Daarnaast is er idiopathische epilepsie, dat zijn aangeboren vormen waarvan de oorzaak meestal genetisch. Zoeken naar de juiste medicatie, de behandeling bestaat bijna altijd uit medicatie.

Epilepsie (epileptische aanval symptomen en behandeling


Leven met epilepsie moet je leren. De aanvallen zijn een arthrose zware dobber, maar ook de dreiging dat er altijd een volgende aanval kan komen, weegt door. Dankzij nieuwe medicatie kan gelukkig 60 van de patiënten zich blijvend aanvalsvrij noemen. Epilepsie is een verzamelnaam voor ziekten die met elkaar gemeen hebben dat de patiënt geregeld een epilepsieaanval krijgt. Bij zon aanval is er een verstoorde elektrische activiteit in de hersenen, hetzij in een beperkte zone, hetzij in de volledige hersenen. Er zijn verschillende soorten aanvallen, maar ze stoppen vaak vanzelf na 1 tot 2 minuten. Een epilepsieaanval is beangstigend, maar op zich niet schadelijk. Het gevaar schuilt vooral in de omstandigheden: je zult maar je bewustzijn verliezen als je bovenop een ladder staat.

Epilepsie by youssef Al Ghouch on Prezi


Moschetta s, valente kd (2013) Impulsivity and seizure frequency, but not cognitive deficits, impact social adjustment in patients with juvenile myoclonic epilepsy. Epilepsia 54(5 866870 CrossRef PubMed google Scholar. Olsson i, campenhausen G (1993) Social adjustment in young adults with absence epilepsie. Epilepsia 34:846851 CrossRef PubMed google Scholar. Patrick dl, erickson P (1988) Assessing health-related quality of life for clinical decision making. In: Walker s, rosser rm (Hrsg) quality of life: assessment and application. Mtp press, lancaster google Scholar. Pfäfflin m, may tw, stefan h, adelmeier U (2000) Epilepsiebedingte beeinträchtigungen im täglichen Leben und in der Erwerbstätigkeit querschnittsstudie an Patienten niedergelassener Ärzte. Neurol Rehabil 6(3 140148 google Scholar.

idiopathische gegeneraliseerde epilepsie
Ucb krijgt positief advies voor epilepsie -medicijn (Brussel), de, standaard

Janz d, christian W (1957) Impulsive-petit mal. Dtsch z nervenheilkd 176:344386 CrossRef google Scholar. Janz d (1989) juvenile myoclonic epilepsy. Epilepsy with impulsive petit mal. Cleve clin j med 56(Suppl Pt1 S23S33 (discussion S4042) CrossRef PubMed google Scholar. Kwan p, yu e, leung h et al (2009) Association of subjective anxiety, depression, and sleep disturbance with quality-of-life ratings in adults with epilepsy.

Epilepsia 50(5 10591066 CrossRef PubMed google Scholar. May tw, pfäfflin M (2012) Aspekte und bruise Determinanten der Lebensqualität bei menschen mit Epilepsie in ambulanter, herniation neurologischer Behandlung Erste Ergebnisse einer bundesweiten Follow-Up-Befragung (epideg-studie ii). In: Coban i, lippold m, thorbecke r im Auftrag von sozialarbeit bei epilepsie. . (Hrsg) sozialarbeit bei epilepsie. Bethel-Verlag, bielefeld, S 115 google Scholar.

Reflexepilepsie - epileptische Anfälle als reaktion auf äußere reize

Guekht ab, mitrokhina tv, lebedeva av et al (2007) Factors influencing on quality of life in epilepsy patients. Seizure 16:128133 CrossRef PubMed google artrite Scholar. Holtkamp m, senf p, kirschbaum a, janz d (2014) Psychosocial long-term outcome in juvenile myoclonic epilepsy. Epilepsia 55(11 17321738 CrossRef PubMed google Scholar. Holtkamp m, kowski ab, merkle h, janz d (2014) Long-term outcome in epilepsy with grand mal on awakening: forty years of follow-up. Ann neurol 75:298302 CrossRef PubMed google Scholar. Jacoby a, snape d, baker ga (2005) Epilepsy and social identity: the stigma of a chronic neurological disorder. Lancet neurol 4(3 171178 CrossRef PubMed google Scholar.

idiopathische gegeneraliseerde epilepsie
Meest frequente vorm van epilepsie bij kinderen

Chromosomen analyse (Turnersyndroom?) - examen: 40 multiple choice

Gesellschaft für Epileptologie. . Bullinger m, kirchberger I (Hrsg) (1998) sf-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand. Handbuch für die deutschsprachige Fragebogenversion. Camfield cs, camfield pr (2007) Long-term social outcomes for children with epilepsy. Epilepsia 48(Suppl. Camfield cs, camfield pr (2009) juvenile myoclonic epilepsy 25 years after seizure onset: a population-based study. Camfield sc, camfield pr (2010) Idiopathic generalized epilepsy with generalized tonic-clonic seizures (ige-gtc a population-based cohort with 20 year follow up for medical and social outcome. Cramer ja, perrine k, devinsky o et al (1998) development and cross-cultural translation of a 31-item quality of life questionnaire (qolie-31). Epilepsia 39:8188 CrossRef PubMed google Scholar.


Von Podewils erhielt Vortragshonore von Desitin Pharma und reiskostenerstattung von ucb pharma, eisai und Desitin Pharma. Geithner erhielt reisekostenerstattung von ucb pharma und Eisai. Dieser maagkrampen beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen oder tieren. Berto p (2002) quality of life in patients with epilepsy and impact of treatments. CrossRef, pubMed, google Scholar. Brandt C (2014) Epilepsie in Zahlen. Informationszentrum Epilepsie (IZE) der.

Epilepsie, uz leuven, gegeneraliseerde aanvallen

Prädiktoren für eine gute lebensqualität, leitthema, first Online: 119 Downloads. Zusammenfassung, hintergrund, obwohl die sozialmedizinische relevanz von Epilepsien vielfach untersucht wurde, liegen bisher keine umfassende daten zum sozialen Langzeitoutcome und zur Lebensqualität bei menschen mit idiopathisch generalisierter Epilepsie (IGE) vor. Fragestellung, prädiktoren für das psychosoziale outcome und die lebensqualität bei menschen mit idiopathisch generalisierter Epilepsie (IGE) sollen identifiziert und diskutiert werden. Material und Methode, ergebnisse bisheriger Studien zum sozialen Outcome verschiedener ige-syndrome werden dargestellt und diskutiert. Ergebnisse, bei absencenepilepsie und juveniler myoklonischer Epilepsie (JME) besteht eine vergleichsweise ungünstige Prognose hinsichtlich des psychosozialen Langzeitoutcomes. Während bei der jme eine geringe Anfallsfrequenz und eine remission der Epilepsie mit einem besseren psychosozialen Outcome und einer höheren Lebensqualität korrelieren, kann die remission der Epilepsie bei absencenepilepsien nicht als Prädiktor für ein besseres psychosoziales Outcome herangezogen werden. Menschen mit ige mit generalisierten, tonisch-klonischen Anfällen in der Aufwachphase scheinen im Vergleich mit anderen ige-syndromen ein insgesamt pillen günstigeres psychosoziales Outcome zu zeigen. Schlussfolgerung, bei der Entwicklung von Therapiestrategien für die behandlung der ige spielen Prädiktoren für das psychosoziale outcome eine zunehmende rolle. Ergebnisbewertung Psychosoziales Outcome soziale Anpassung Altersfaktoren Antikonvulsiva, notes, einhaltung ethischer Richtlinien, interessenkonflikt.

Idiopathische gegeneraliseerde epilepsie
Rated 4/5 based on 685 reviews